Consultoria
 
Projectes integrals
 
Llicències i legalitzacions

Enginyeria Emilio Pérez ofereix serveis, tant en l'àmbit de la construcció, instal·lacions, implantació d'activitats, com en el de consultoria: marcatge CE de maquinària, serveis energètics, peritatges, acústica, etc. formada per professionals de diversos àmbits de l'enginyeria i de l'arquitectura, disposant d'una dilatada experiència en diversos sectors i flexibilitat per adaptar-se a entorns variables, atès que la nostra activitat sempre s'ha caracteritzat per aquesta diversitat i per un esperit de millora constant que es reflecteix en l'obtenció del certificat UNE - EN ISO 9001:2000 en el procés de redacció de projectes, el qual garanteix als nostres clients la qualitat del servei prestat.

 

C. Teruel 16-A - 08221 Terrassa Tel. 93 736 35 20 Fax 93 731 26 81